Obec SENNÉ

Obec leží vo východnej časti Krupinskej výšiny v hlbokej, úzkej doline Tisovníka. Nadmorská výška v strede obce je 250 m n. m. a v chotári 237–450 m n. m. Chotár tvoria ploché, dolinami rozčlenené chrbty Krupinskej výšiny, budované z andezitických tufitov. Je odlesnený, len na strmých úbočiach sú dubové a agátové lesy. Má hnedé lesné pôdy.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.